Kustības fenomens


Būt kustībā – cik gan tas ir dabīgi, pašsaprotami un tāpēc tik skaisti šī vārda visplašākajā nozīmē. Tas varētu izskaidrot cilvēces vēlmi pēc pārvietošanās līdzekļu attīstības. Tieksme pēc kustības mūs valdzina jau kopš pašiem esības pirmsākumiem, jo bez tās nav iespējama nedz fiziskā, nedz garīgā evolūcija. Tāpēc nav brīnums, ka auto ir mūsu laikmeta cilvēces fundamentāla vērtība, kas harmoniski rezonē ar mūsos iekodēto pirmatnējo vajadzību pēc būšanas kustībā un atrašanos nebeidzamā ceļojumā. Kustība ir brīvības sajūtas sintēzes pamatā. Tādējādi autoprieks ir mūsos iedzimta vilkme, un nepieciešamība pēc sava auto sakņojas krietni dziļāk par vulgāru pārvietošanos no punkta A uz punktu B.

Paraksim dziļāk kustības fenomena rūdu, jo tā mēs labāk varam izprast auto lomu mūsu ikdienā. Pārvietošanās ir nepārvarams un permanents iekšējs cilvēcīgs aicinājums. Tas ir visumīgs un bezgalīgs process, un mēs ikkatrs esam šī nebeidzamā rituma sastāvdaļa. Kustība – tas ir cilvēka būtiskākais zināmais izpausmes veids. No vienas puses, tā ir fiziska aktivitāte, bet no otras puses, tas ir arī psiholoģisks fenomens, kas atspoguļo mūsu prāta un emociju stāvokli.  Kā teicis filozofs Seneka, “Nav svarīgi, kurp tu ej, bet kā tu ej.” Arī Aristotelis uzskatīja, ka cilvēka būtība ir kustība un attīstība, nevis stagnācija. Mūsu dzīve ir nepārtraukta ceļošana pa laiku un telpu, gan ārēji, gan iekšēji.

Auto kustības fenomens

Pexels.com

Tas, kas padara ceļojuma kā procesa jēgu tik būtisku, ir iespēja iepazīt sevi. Mēdz teikt, ka “ceļojums ir labākais skolotājs.” Arī Platonam šī ideja likās ļoti nozīmīga – viņš teicis, ka cilvēks atrod sevi ceļojot, iepazīstot jaunas kultūras, mācoties no citiem un paplašinot savu redzesloku. Ceļojums ir kā ceļš uz dziļāku sevis sapratni un apkārtējās pasaules iepazīšanu.

Maslovs, savukārt, izstrādāja teoriju par cilvēka vajadzību piramīdu, kurā fiziskā aktivitāte un pašrealizācija ir augstākās pakāpes. Tas norāda uz to, cik svarīga ir kustība mūsu psiholoģiskajā labklājībā. Dažreiz tas var šķist absurdi, īpaši, ja esam iestiguši ikdienā, esam noguruši, ciešam no apātijas un dzīvesprieka trūkuma. Tieši sabiedrības un individuālās izaugsmes pamatā ir stāvoklis, kad mēs esam iesaistīti darbā vai aktivitātē, kas prasa mūsu pilnīgu uzmanību un sniedz iespēju pilnveidot prasmes un uzkrāt pieredzi. Šī vitālā koncepcija pasaka, ka kustība ir saistīta gan ar mūsu psiholoģisko apmierinātību, gan fundamentālu izpratni par sevi. Citiem vārdiem sakot, jo vairāk mēs kustēsimies, jo lielāka laimība mūs sagaidīs un pavadīs.

Noslēgumā ir svarīgi saprast, vai galamērķis ir svarīgāks par pašu ceļojumu? Seneka māca, ka apzināties savu virzības vektoru, protams, ir būtiski, bet pati kustība, piedzīvojumi un mācīšanās, kas pavada ceļojumu, sniedz nesalīdzināmi lielāku gandarījumu. Epikūrs teicis, ka laime atrodama ne tikai mērķī, bet tieši pašā ceļojumā.

Auto ir krietni vairāk nekā tikai pārvietošanās līdzeklis. Tas ir kustības fenomena elements, kas simbolizē mūsu iekšējo vēlmi pēc brīvības, izaicinājumiem un izaugsmes. Šī tehnoloģiskā brīnuma loma mūsu ikdienā mielo un sniedz gandarījumu dziļākajai cilvēka būtībai – atrasties nepārtrauktā kustībā un harmonijā ar sevi un apkārtējo pasauli. Auto nav tikai mehānisms, kas noved līdz galamērķim, bet gan paša ceļojuma sastāvdaļa, kurā slēpjas neizsakāms gandarījums un izaicinājumu bagātība. Tāpēc, braucot ar auto, mēs ne tikai sasniedzam mērķi, bet arī baudām kustības burvību un ceļojuma sniegtos piedzīvojumus, kas dod mums iespēju iepazīt sevi un pasauli plašāk.